Czujnik aktywowany bez kontaktu z taśmą wyposażony w indukcyjny detektor pomiaru dystansu kubełka od czujnika.

Zbliżenie taśmy/kubełka do czujnika na zaprogramowany dystans < niż 15/20/25/30/30/36 mm spowoduje zatrzymanie taśmy.

Czujnik występuje w wykonaniu ATEX 21 oraz bez Atexu.

Dla kubełków tworzywowych niezbędny jest element detekcyjny dla metalowych zalecany przez wzgląd na płaską powierzchnię.

Element jest montowany zamiast jednego z kubełków lub pomiędzy nimi.

Instalacja i programowanie:

Zestaw zawiera:

Parę czujników montuje się po obu stronach przenośnika na tej samej wysokości.

Otwór kwadratowy 112mm + 4 otwory Ø6.5

Umieść CDS80C przy otworze. Za pomocą szpilki lub długopisu naciśnij i przytrzymaj przycisk, który wyłącza zieloną diodę, około 3 sekundy później, zielona dioda zapala się ponownie, poluzuj przycisk.

Jeżeli zielona dioda nie gaśnie, co oznacza, że detektor rozpoznał swoje otoczenie i jest gotowy do działania.

Wyjmij czujnik CDS80C na zewnątrz umieścić plastikowy element nastawczy (pomarańczowy).

wstaw stalowy element ustalający w rowku odpowiadającemu wybraną odległość wykrywania (15/20/25/30 lub 36 mm).

UWAGA: Po zaprogramowaniu bezpieczna odległość zostaje zapisana.

Ponownie umieść czujnik z elementem kalibrującym i blaszką w kanale przenośnika.

Za pomocą szpilki lub długopisu naciśnij i przytrzymaj przycisk, co spowoduje wyłączenie zielonej diody.

Około 3 sekundy później zielona dioda miga ponownie, poluzuj przycisk.

Jeżeli zielona dioda nie gaśnie to oznacza, że detektor rozpoznał pozycję przedmiotu i jest gotowy do działania.

Umieść CDS80C bez żadnego elementu nastawczego na otworze.

Przykręć cztery nakrętki zabezpieczające.

Aby ustanowić nową odległość należy zresetować ustawienia i zacząć od początku.

Opracowała: Renata Tomaszewicz