Zapraszam do składania zapytań na taśmy do transportu pomiotu kurzego wykonane z Polipropylenu (PP) w kolorze białym. Taśmy mają również swoje zastosowanie przy suszeniu obornika.

Własności fizykochemiczne produktu zapewniają łatwe oddzielanie się pomiotu od powierzchni taśmy. Produkt jest odporny na działanie azotu występującego w  pomiocie ptasim w formie organicznej, amonowej (NH4) i kwasu moczowego.

Taśmy dostarczamy w rolach o w grubościach od 1,0 mm do 2,0 mm w szerokościach B=600, 800,1000, 1200 , 1400 mm. Role w odcinkach 100 mb.

Taśmy mogą zamówić Państwo gładkie lub z perforacją na całej powierzchni do suszenia pomiotu (rozmiar otworu do uzgodnienia).

Zapraszamy również do składania zapytań na taśmy do transportu jaj z przygotowaną już perforacją (również wykonane z PP) oraz taśmy elastyczne z białego elastycznego PU z atestem spożywczym do transportu jajek w rynienkach.