Kruszywo takie jak piasek możemy zaklasyfikować do podstawowych materiałów występujących w środowisku naturalnym, wykorzystywanych na szeroką skalę w wielu gałęziach przemysłu. Piasek jako luźna skała osadowa złożona jest z niezwiązanych spoiwem ziaren minerałów, głównie w postaci kwarcu.

Niska cena wydobycia i mało wymagająca technologia przetworzenia surowca przemawiają za jego szerokim stosowaniem. Piasek znajdziemy w wielu zaprawach i masach budowlanych, przy produkcji klejów, tynków itp.

 

Dwa podstawowe procesy jakimi jest poddawany piasek przed szerszym zastosowaniem to suszenie oraz oczyszczanie go z zanieczyszczeń. Odbiór piasku z tzw. suszarni odbywa się zazwyczaj przenośnikami kubełkowymi. W zależności od charakteru pracy kubełki mogą być przytwierdzone do łańcucha lub do taśm transportujących. Cechy fizykochemiczne taśmy mają ogromny wpływ na poprawną pracę elewatora. Dwa podstawowe wymogi jakim musi stawić „czoło” taśma to, odporność na ścieranie i działanie wysokich temp. Stopień odporności taśm na ścieranie kształtuje się w różnych zakresach, im niższa jego wartość tym lepiej okładki poradzą sobie z działaniem kwarcu. W przypadku nie zastosowania taśmy odpornej na działanie wysokich temperatur (powyżej 80°C i z uwzględnieniem „efektu piekarnika”) piasek oddający ciepło może doprowadzić do zniszczenia nakładek nośnych taśmy. Wśród wachlarza taśm rekomendowanych przez ENITRĘ do transportu piasku w elewatorze warto przyjrzeć się linii JET ABRA – do pracy w normalnym zakresie temperatur, natomiast w warunkach podwyższonej temperatury warto zwrócić uwagę na linię JET THERM.

 

Nie bez znaczenia pozostaje również tworzywo z jakiego wykonane są kubełki.

 

Dla osób ceniących sobie rozwiązania tworzywowe, powstały kubełki wykonane z PA (poliamid). Cechy szczególne to, wysoka odporność na ścieranie i działanie wysokich temp. Standardowa odporność to +100°C, wersja w specjalnym wykonaniu do +120°C .

Kubełki takie są również lżejsze od ich odpowiedników wykonanych ze stali co odchudza masę całkowitą urządzenia i zmniejsza pobór mocy.

 

Autor: Ewa Wadas