Przy doborze kubełka należy podać następujące wymiary:

A – szerokość kubełka (mm)

B – wysięg kubełka (mm)

C – Wysokość tylnej ścianki kubełka (mm)

D – wysokość przedniej ściany kubełka (mm)

T – Grubość materiału kubełka (mm)

oraz
• Pojemność kubełka w litrach
• Średnica otworów mocujących w kubełku [mm]

Opracowała Aleksandra Pelesz